Broze Aarde

12 en 13 februari 2022 / Doesburg

Antjie Krog is een internationaal gerenommeerd dichteres die ook in Nederland veel liefhebbers van haar werk kent.

Twee jaar geleden verraste Antjie Krog haar internationale publiek met een in de vorm van een hoogmis geschreven ode aan onze planeet. De titel die zij dit werk meegaf: Broze Aarde. En dat is ook exact waar het in haar gedicht om draait. Het is een op indrukwekkende manier verwoorde oproep en aanklacht tegelijk: hoe kunnen wij zorgen voor elkaar als wij niet zorgen voor onze broze aarde die op het punt van breken staat. Doe iets nu het nog kan!

Haar ode werd op muziek gezet door de Zuid-Afrikaanse componist Antoni Schonken, en een paar jaar geleden met veel succes in Rotterdam opgevoerd in een programma van Poetry International.

Door toeval is een groepje mensen uit Doesburg, de Stuurgroep Broze Aarde, in de gelegenheid gekomen om dit werk van Antjie Krog in Doesburg te laten uitvoeren en dat niet alleen: Antjie heeft toegezegd haar rol als Verteller in deze voorstelling persoonlijk op zich te zullen nemen. De muzikale leiding over het koor en de muzikanten heeft Frank Litjens. De zang wordt verzorgd door het koor Panta Rhei Vocaal uit Velp. Het kan niet anders of dit optreden zal een weergaloos succes worden.

Rondom de uitvoering van Broze Aarde in het weekend van 12 en 13 februari 2022 organiseert de Stuurgroep Broze Aarde een evenement dat geheel en al in het teken zal staan van de bewustwording van zaken als duurzaamheid en milieu.

 • Zo heeft Sacha de Boer haar deelname aan het evenement toegezegd. Sacha heeft als fotograaf op meerdere continenten (Azië, Afrika en de Noordpool) de gevolgen van klimaatverandering gezien en op beeld vastgelegd. Haar fotowerk was ook een van de redenen dat zij was gevraagd om eind januari 2021 de internationale driedaagse Climate Adaption Summit CAS in Den Haag voor te zitten. Zij zal een lezing geven, waarbij de broosheid van de aarde naar voren wordt gebracht en zichtbaar zal zijn.
 • Bezoekers van het evenement kunnen op die dag ook Rosalie de Graaf van RoosArt aan het werk zien. Zij is een influencer met veel jeugdige aanhangers en ze zal als streetart artist live een op het thema Broze Aarde toegespitst kunstwerk van 2 x 3 meter vervaardigen. Het kunstwerk zal uiteindelijk geveild worden en de opbrengst zal ten goede komen aan Doesburgse duurzaamheidsinitiatieven.
 • De Doesburgse jeugd kan de (zon)dag na de uitvoering van Broze Aarde ook zelf de mouwen opstropen: Rosalie zal drie workshops Galaxy Art Painting geven. In deze workshops zal zij maximaal 90 kinderen in drie groepen van dertig jongeren begeleiden bij het maken van hun eigen kunstwerk dat gebaseerd zal zijn op de problematische toestand van onze planeet en de mogelijke oplossing van deze problemen. De kinderen mogen hun kunstwerk na afloop van de workshop mee naar huis nemen.
 • In het kader van het evenement willen we samen met verenigingen die gericht zijn op de jeugd in Doesburg (zoals bijvoorbeeld Speeltuinvereninging Kindervreugd) op diverse locaties in de wijken activiteiten ontplooien. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het door kinderen laten bouwen van bijenhotels of egel- of vogelhuizen. Niet als een op zichzelf staand project maar als onderdeel van een groter geheel dat uit drie delen bestaat:
  1. Wanneer heeft het zin om zo’n dierenonderkomen te bouwen? (egels hebben een onderkomen voor aanvang van de winter nodig, bijen als de oude koningin in de lente met haar gevolg haar onderkomen verlaat om plaats te maken voor de nieuwe koningin, vogels als de nesteltijd is aangebroken. Maar de nestkastjes moeten in het najaar al opgehangen worden zodat de vogels eraan kunnen wennen. Tussen 15 maart en 15 juli gaan vogels een nestkastje bevolken dat speciaal voor een bepaald type vogel is gemaakt. In die eerste fase wordt door de schat aan boeiende en fascinerende informatie de belangstelling en de betrokkenheid van de kinderen al aangewakkerd.
  2. Het bouwen op het daarvoor geëigende moment en het vervolgens vinden van een goede plek voor het dierenonderkomen. Met de kennis die de kinderen inmiddels hebben opgedaan zal deze fase met veel enthousiasme uitgevoerd worden.
  3. Het maken van een werkboek waarin het observeren van het dierenonderkomen de hoofdrol vormt, aangevuld met info die van internet of uit boeken afkomstig is, en met gekopieerde plaatjes en zelfgemaakte foto’s en tekeningen. Eventueel kan van deze werkboeken een aparte tentoonstelling gemaakt worden.

  De diverse activiteiten zullen over het jaar verspreid plaatsvinden. Te beginnen met het bouwen van de egelhuisjes en nestkastjes deze herfst. Elke activiteit wordt begeleid door een artikel in de Regiobode waarin meteen de link gelegd wordt met het totaalproject Broze Aarde.
  Waar mogelijk zullen excursies plaatsvinden die aansluiten bij het project, bijvoorbeeld naar de imkerclub in Doesburg.
  Het zou ons niet verbazen als sommige basisscholen een deel van deze activiteiten zullen opnemen in of laten aansluiten bij hun lespakket.

 • In Filmhuis Doesburg zullen in hetzelfde weekend meerdere films getoond worden waarin de thema’s milieu en duurzaamheid centraal staan. De filmvoorstelling op de zondagochtend kan gecombineerd worden met een duurzaamheidsontbijt, verzorgd door Het Arsenaal 1309.
 • Een bezoek aan de lezing van Sacha de Boer en de opvoering van de Mis Broze Aarde kan gecombineerd worden met een duurzaamheidsborrel of driegangen diner in het Arsenaal 3019 (beide voorafgaand aan het evenement). Bij zowel de borrel als bij het diner zullen duurzame streekproducten geserveerd worden (gezien de beperkte capaciteit is inschrijving vooraf noodzakelijk).
 • Op een kleine, overzichtelijke markt in de zijbeuken van de Martinikerk zullen duurzame producten uit de regio worden aangeboden. Tevens zal voorlichting gegeven worden over duurzaamheidsinitiatieven in en om Doesburg, wij denken hierbij bijvoorbeeld aan die van De Energiecoöperatie Doeswatt en van de firma Ubbink, waar men bezig is met het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor een optimaal en milieubewust binnenklimaat.
 • Begin dit jaar zijn al de winnaars bekend gemaakt van de Gedichtenwedstrijd. Halverwege dit jaar is een fotowedstrijd uitgeschreven, die ook gerelateerd was aan het onderwerp ‘Broze Aarde’. De winnaars van de fotowedstrijd worden tijdens het evenement bekend gemaakt. Het winnende gedicht en de winnende foto zullen tijdens het weekend te zien zijn.
 • Het kunstwerk van Rosalie de Graaf is een schakel tussen het evenement "Broze Aarde" en "De Schreeuw", een evenement dat een maand later in de Martinikerk plaatsvindt. De Schreeuw is een wervelende combinatie van instrumentale muziek, koorzang, dans en een lichtshow. Beide evenementen behandelen deels dezelfde thematiek. Het kunstwerk van Rosalie de Graaf zal tijdens de uitvoering van de Schreeuw in het weekend van 11, 12 en 13 maart te zien zijn.

Wij hopen dat alle evenementen in dit weekend ertoe zullen bijdragen dat het publiek zich het belang van een gezond milieu in combinatie met duurzaamheid nog meer dan voorheen realiseert.

Maar tussen droom en daad staan meestal financiële hindernissen en dat is ook met de uitvoering van Broze Aarde en de projecten eromheen het geval. Het is duidelijk dat subsidies, sponsoring en giften voor het welslagen van onze plannen onontbeerlijk zijn.

Dankzij toezeggingen van onderstaande instellingen en bedrijven hebben wij eind september een ‘GO’ kunnen geven voor het project Broze Aarde. Onze dank gaat dan ook uit naar: Gestichten van Weldadigheid, De Gemeente Doesburg, Ubbink, Prins Bernhard Cultuur Fonds, Gunnebo Nederland bv. ’t Nut tot ’t Algemeen Doesburg en Vereniging Het Badhuis.

Namens de Stuurgroep Broze Aarde:
Tineke Beishuizen, Liesbeth Bok, Patricia Meuws, Jan Vijn

en de coördinatoren:
Danny Witte, Theo van Workum

Ambassadeur van het project Broze Aarde is Loes van der Meijs, burgemeester van Doesburg.